Doğankentliler Harşıt İsmini Geri İstiyorlar

Doğankent ilçemizin isminin değişmesi gerektiği ile ilgili tartışma başladı.

İlçe merkezimizin daha önce Harşıt [Harşıd] ismiyle anılmakta olduğunu belirten vatandaşlarımız Doğankent ismi yerine Harşıt ismini geri istiyorlar.

Doğankent İlçemizin ismi daha önceleri Harşıt [Harşıd] adıyla anılmaktaydı ve nahiye bu adını Harşıt suyundan almıştı. İttihat ve Terakki döneminde Enver Paşa tarafından yayınlanan genelge gereği buranın adı Büyüksu olarak değiştirilmek istenmişti. Savaş yılları araya girince bu karar uygulanamadı. Ama yıllar sonra 10 Temmuz 1964 tarih ve 11750 sayılı Resmi Gazete’de Harşıt Santralına ismini veren Harşıt Bucağının isminin Doğankent olarak değiştirildiği ilân edildi.

XV. ve XVI. yüzyıl tahriri defterlerinde Harşıt adında bir köyün varlığı tespit edilmektedir. Harşıt

buy kamagra 100mg

, derenin sol kıyısında yer almaktadır. Harşıt vadisinde kışlamakta olan Çepni Türkleri, muhtemelen aynı maksatla 1380’de bugünkü Harşıt kasabasının bulunduğu yere inmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet döneminde Giresun ile Vakfıkebir arasındaki kıyılar ve Harşıt’ın aşağı boyu, komşu yerli Çepniler başta olmak üzere Türkmenlere ve dolayısıyla Osmanlılara katılmıştı.

Doğankentli vatandaşlarımız ve özellikle gurbette yaşayan Doğankentliler Doğankent isminin Doğankent’e hitap etmediğini 1223 yıllık olduğu düşünülen Harşıt isminin geri verilmesi gerektiğini ifade ederek bunun için platform oluşturulması istiyorlar.

Doğankent’te Harşıt ismiyle anılan Orman İşletme Şefliği haricinde herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Sahip çıkamadığımız bu ismi Gümüşhane geçen yıllarda sahiplenerek Gümüşhane merkeze Harşıt Lisesini açtılar. Doğankent ismi Ülkemizde Konya

Yorum Bırakın

Olmalı Son giriş to post comment