18-24Mart Yaşlılara Saygı Haftası
Yazar Admin Tarih13 Mar, 2012 Saat03:31 PM | Kategori EĞİTİM, GENEL, GÜNCEL, SAĞLIK | 0 Yorum

Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

21. Yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan birisi nüfusumuzun yaşlanmasıdır. Dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve yaşlı nüfus sayısal olarak artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu

clomid 50mg kaufen

, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile hayatına kadar toplumun her yönünü etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, ülkemizin yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu göstermektedir. 2005 yılında %5,7 olan ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfus 2010 yılında %7,2 ve 2011 yılında ise %7,3 olmuştur. 2050 yılında ise %17,6’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi giderek artmaktadır.2000 yılında 70,4 yıl olan doğumda beklenen yaşam beklentisi 2008 yılında yayımlanan Dünya Sağlık Örgütü sağlık istatistiklerine göre erkeklerde 71 kadınlarda 75 yıla uzamıştır. (TÜİK, DSÖ). 2011 yılında yayımlanan TÜİK istatistiklerine göre ise doğumda beklenen yaşam beklentisi erkeklerde 72, kadınlarda ise 77,1 yıla uzamıştır (TÜİK).

Her insan için değişik mânâ ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir.

Bakanlığımızca yürütülen yaşlı sağlığı çalışmaları kapsamında;

06-07 Mayıs 2009 tarihlerinde yapılan bir çalıştay ile “1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimlere Yönelik Yaşlı Sağlığı Tanı Tedavi Rehberi 2010” hazırlanıp basılmış olup tüm illerimize ve aile hekimlerine dağıtımı tamamlanmıştır.

2010 yılında Halkın Sağlık Eğitimlerinde kullanılmak üzere “Yaşlı Sağlığı Modülleri Eğitimciler İçin Eğitimci Rehberi” hazırlanarak basılmış ve illere dağıtımı yapılmıştır.

Yaşlı Sağlığı geliştirilmesine yönelik olarak “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” çerçevesinde politika geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

02-08 Mayıs 2011 tarihleri arasında Bakanlığımız ile Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (INIA); Türk Geriatri Derneği, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde Bakanlığımız merkez teşkilatı ve il sağlık müdürlüklerinde yaşlı sağlığı çalışmaları kapsamında görev yapan personele yönelik uluslararası destekli “Geriatri ve Gerontoloji Kursu” düzenlenmiştir.

07-08 Haziran 2011 tarihlerinde “Yaşlı Sağlığı Politika Geliştirme Çalıştayı” yapılmıştır.

“Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Eylem Planı” taslak olarak hazırlanmış ve basım aşamasındadır.

Yaşlı Sağlığı konusunda sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları desteklenmektedir. Düzenlenen kongre ve sempozyumlara

bakanlığımız tarafından katılım sağlanmaktadır.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar koordine ve takip edilmektedir.

148 Kere okundu

-

Yorum Bırakın

Olmalı Son giriş to post comment